یاد گرفتنی ها

من یاد گرفتم که ...

·         بهترین کلاس در دستان مسن ترین افراد است .

·         فقط کسی که به من گفت تو روز مرا ساختی ، روز مرا ساخت.

·         داشتن کودکی آرمیده در آغوش ، آرامش بخش ترین احساس دنیاست .

·         مهربان بودن بسیر مهم تر از درست بودن است .

·         اهمیتی ندارد که زندگی ات از تو چه می خواهد و می خواهد که باشی .هر کسی نیاز به دوستی دارد که گاهی اوقات بچه گانه رفتار کنی .

·         گاهی اوقات ، همه ی چیزی که یک نفر می خواهد ، دستی است که در دستانش بگذاری و یک قلب که درکش کنی .

·         همان پیاده روی ساده با پدرم در شب های تابستان ، وقتی که بچه بودم ، مرا به یک شخص بالغ و آگاه تبدیل کرد .

·         خداوند هر چیزی را که از افراد می خواهیم ، به ما نمی دهد .

·         پول شخصیت نمی آورد .

·         همین شادی های کوچک و روزانه اند که زندگی را فوق العاده می کنند .

·         سرزنش برای کارهای نادرست ، هیچ چیزی را عوض نمی کند .

·         راحت ترین راه من برای بزرگ شدن این بود که با مردم کوچک تر از خودم باشم .

·         زندگی سخت است ؛ اما من سخت ترم .

·         خوش بختی و فرصت هرگز گم نمی شوند ؛ زیرا ، سرانجام، یک نفر، چیزی را که تو از دست داده ای ، به دست می آورد .

·         نباید همه ی حرف ها را زد ؛ بلکه باید با خونسردی و ملایمت ، کمی از آن ها را برای خود نگه داشت ؛ زیرا شاید فردا مجبور باشی آن ها را بخوری .

·         یک خنده ی کوچک ، راه گران قیمتی برای تغییر دادن چهره و زیبا شدن نیست .

·         هرکس می خواهد روی بلندترین و بالاترین نقطه ی کوه باشد ؛ اما تمام شادی ها و رشد و کمال درست زمانی از کوه بالا می رویم ، ظاهر می شوند .

·         از خطاهای دیگران درس بگیر .زندگی کوتاه تر از آن است که همه ی آن ها را خودت تجربه کنی !

 

 


منبع : رشد معلم شماره ی 5 ؛ دوره ی بیست و چهارم بهمن 1384 ،خواندنی ها ، ترجمه ی طاهره سعادت وند ، دبیر منطقه ی 13 تهران

[ دوم فروردین ۱۳۹۲ ] [ ] [ آسمان ]
[ ]