در اين وب
در كل اينترنت
بخش نمونه سوالات ریاضی پایه ششم **********************
بخش نرم ‌افزارهای ریاضی پایه ششم **********************
mwuor4ujura1de1br4c.png **********************
mwuor4ujura1de1br4c.png **********************
mwuor4ujura1de1br4c.png **********************
واژه یاب **********************
mwuor4ujura1de1br4c.png **********************
mwuor4ujura1de1br4c.png **********************
mwuor4ujura1de1br4c.png **********************
mwuor4ujura1de1br4c.png **********************
mwuor4ujura1de1br4c.png **********************
mwuor4ujura1de1br4c.png **********************
mwuor4ujura1de1br4c.png **********************
mwuor4ujura1de1br4c.png **********************
mwuor4ujura1de1br4c.png **********************
گنجور آثار شاعران پارسی **********************
mwuor4ujura1de1br4c.png **********************
mwuor4ujura1de1br4c.png ********************** **********************
mwuor4ujura1de1br4c.png **********************
ریاضت 20 **********************
با کودکان برای کودکان **********************
 
 
نویسنده : آسمان
تاریخ : دوم آبان 1393

طبیعت و حیاط مدرسه می تواند برای آموزش مفاهیم علوم جای مناسبی برای بچه ها باشد . این روزها که باران خوبی هم بارید باعث شد فضای مناسبی برای من و بچه ها به وجود آورد تا با مشاهده ی دقیق به یادگیری در زمینه ی تغییرات شیمیایی و فیزیکی بپردازیم . همه با یک مداد و دفترچه یادداشت وارد حیاط مدرسه شدیم و من از آن ها خواستم از برگ هایی که پای درخت ریخته شده بود یکی را انتخاب کنند و بالای برگه شان بچسبانند و سؤال را این چنین یادداشت کنند : " آیا قبل از افتادن این برگ از درخت شکل اولیه آن را به خاطر دارید ؟ حالا که برگ زرد شده می تواند به حالت قبل برگردد ؟ "  . به یک چاله ی کم عمق آب رسیدیم که از آب باران پر شده بود . سؤال این چنین یادداشت شد : " آب باران با تابش آفتاب بر آن به چه صورت در می آید ؟ و بعد آن را به چه شکلی هایی خواهید دید ؟ "  . داشتم می گشتم تا تغییری دیگر برای طرح پرسش پیدا کنم . دیدم یک تکه نان در کنار یکی از پنجره های کلاس است .فورا آن را برداشتم و به بچه ها نشان دادم و گفتم این نان ابتدا چه ماده ای بود و با پخته شدنش باز به حالت قبلی با خاصیت های قبلی برخواهد گشت یا نه ؟ "  . مجتبی گفت : خانم شما چطور این چیزها را پیدا می کنید ؟ ...  یک تکه کاغذ هم روی زمین دیدم . آن را برداشتم و ریز ریز کردم و گفتم اگر من کاغذ را پاره پاره کنم جنس خرده های آن باز هم کاغذ باقی می مانند یا به ماده جدیدی تبدیل می شوند ؟   . وای که این ساعت های درسی در پایه ابتدایی چه قدر کوتاهند . این ساعت در حیاط مدرسه به اتمام رسید .از بچه ها خواستم سعی کنند با مشورت جواب هایی برای سوال هایشان بنویسند و آماده کنند تا جلسه بعد . در جلسه ی بعدی از تکنولوژی غافل نشدم .فیلمی از نحوه ی تشکیل ابر و بارش باران به نمایش در آمد .خوش بختانه در این فیلم زرد شدن برگ درختان هم به تصویر کشیده شده بود . بعد از بچه ها خواستم گروه هایی را تشکیل داده و پاسخ هایشان را جمع بندی کنند و به کلاس ارائه دهند . به هنگام توضیح بچه ها این مورد را اضافه می کردم که تغییری صورت پذیرفته که شما آن را دارید توضیح می دهید و یا در این تغییر ماهیت اصلی ماده از بین رفته و یا نرفته ؟ آیا با این تغییر ماده می تواند خواص خود را حفظ کند و یا به صورت قبلی خود باز گردد و یا این که با تغییری که صورت گرفته شما با یک ماده ی جدید روبرو شده اید که دیگر خواص ماده اولیه خود را ندارد ؟ پاسخ ها که داده می شد و یادداشت هم می شد ، شروع به معرفی تغییر فیزیکی و تغییر شیمیایی کردم و از آن ها خواستم از بین موارد یادداشت شده تغییرات فیزیکی را از تغییرات شیمیایی مجزا کنند . به نظرم یک یادگیری دلچسب بود چون چند مورد تغییر مثل شکسته شدن شیشه ، سوختن ، پختن غذا ، پاره شدن نخ را روی تابلو نوشتم و از ان ها خواستم نوع تغییر را در آن ها بیان کنند که دیدم همه درست جواب داده اند . باز هم زنگ خورد .....                                                                                                           

نویسنده : آسمان
تاریخ : بیست و نهم مهر 1393

صحبت های آقای " محرم آقازاده " در مجله شوق تغییر شماره 13 چه قدر به دل می نشست . می توانی از تکنولوژی آموزشی که به نظر ایشان منحصر به اشیا نیست بخوانی و بدانی تکنولوژی متأثر از حوزه ی فلسفه و علم و تکنولوژی آموزشی هم متأثر از فلسفه و علم است . ارتباط بین تکنولوژی آموزشی و برنامه ریزی درسی هم عنوان شده ... " برنامه ریزی درسی عملی است برای تولید برنامه ی درسی .در واقع ، برنامه ریزی درسی به فرایند تولدی برنامه ی درسی اشاره دارد . برنامه ی درسی حاصل از فرایند برنامه ریزی درسی ، سندی است که نشان می دهد یادگیرنده چه باید بیاموزد .شاخص موفقیت او چیست ، در چه مدت زمانی باید یادگیری اتفاق بیافتد و ... برنامه ی درسی فقط یک سند است نه چیزی بیش از آن . تکنولوژی آموزشی تعیین می کند که برنامه ی درسی چگونه باید به اجرا درآید .از این رو، تکنولوژی آموزشی بسترساز اجرای برنامه ی درسی است .بدین سبب، تکنولوژی آموزشی و برنامه ریزی درسی دو حوزه ی دانشی درهم تنیده یا هم زاد هستند . ..... " 

اما شیرینی این گفت و گو در این قسمت بود که در جواب سوالی از ایشان مبنی بر مناسب ترین الگوی تکنولوژی آموزشی در ایران ، چه نوع فناوری است که از مدرسه ای با بهترین امکانات در شمالی ترین نقطه ی تهران تا یک کلاس چندپایه ی عشایری کاربرد داشته باشد ؟ ، عنوان شده بود . پاسخ را بخوانید :

" بهترین محصولی که تکنولوژی آموزشی در اختیار ما قرار داده است و در همه جا امکان کاربرد دارد ، روش های تدریس و راهبردهای یاددهی-یادگیری مبتنی بر نظریه های یادگیری است .معلمان ما باید یاد بگیرند و متقاعد شوند که روش های تدریس است که دنیای یادگیری دانش آموزان را متحول می کند .معلمان باید همت کنند روش های تدریس را در عمل بیازمایند و با اعتماد به کارایی شان به کاربرد آن ها بکوشند.از نقش و اثر محصولات فناورانه غافل نیستم . می دانم داشتن یک لپ تاپ از ابزارهای اساسی کار یک معلم چندپایه است ، ولی نداشتن آن نمی تواند مانع کاربرد روش های ابتکاری معلم شود . "

آقای آقازاده از سنین جوانی و در زمان دانشجویی کارشناسی ارشد به نگارش مقالات مرتبط با فناوری های آموزشی در مجله ی رشد تکنولوژی آموزشی پرداخته اند .در حال حاضر ایشان در سفر مطالعاتی کانادا به سر می برند . 

در مدرسه : 

دوشنبه صبح ، یک هوای بارانی و بدون چتر وارد خیابان شدن .... باعث شد تا به محل قرار با بچه ها در یک کتابخانه ی عمومی شهر ، در حالی که آب از روی چادرم بر روی گونه ها و پلک هایم چکه می کرد وارد سالن کتابخانه شوم . خانم کتابدار لطف کرده بود و اجازه داده بود تا بچه ها در قسمتی از سالن منتظر من بمانند . در درس " کتاب های مرجع " کتاب فارسی ، این نیاز را دیدم تا بچه ها از یک کتابخانه بازدید داشته باشند . کتاب های در قفسه های مربوط به کتاب های مرجع غنی بودند و بیش از انتظار من بود . دایره المعارف ها ،‌لغت نامه ها و دانشنامه ها با موضوعات مختلف و اندازه های کوچک و بزرگ و همین طور چند جلدی بچه ها را و از جمله خودم را به وجد آورده بودند .نشستیم و بعضی از ان ها را ورق زدیم .مساعد نبودن هوا به نفعمان بود و کتابخانه به جز ما مراجعه کننده ای نداشت و حسابی کتابخانه را گشت زدیم . دانشگاه که بودم ، مسئول کتابخانه از اشتیاق من به دیدن کتاب ها در قفسه های کتاب خانه اطلاع داشت و با این که کسی اجازه ورود به راهروهای قفسه ها را نداشت ، ولی این خانم مهربان با من سر یاری داشت و من خیلی از کتاب های خواندنی را همان جا پیدا کردم و خواندم .مثل سرّ نی عبدالحسین زرین کوب! و حالا این جا هم در کنار بچه ها آن روزها برایم یادآوری شد و کلی ذوق کردم و حتی ارزو کردم اگر مردم مرا در سرسرای یک کتابخانه ی بزرگ دفن کنند ...

در آخر هم رفتیم به قسمت کودکان .من برای بچه ها یک قصه انتخاب کردم . وقتی نگاهی به داستان انداختم دیدم داستانی است که در مجله رشد نوآموز یا دانش آموز چاپ شده و من قبلا خودم آن را سال های پیش خوانده بودم . قصه ی نخود سیاهی که با تلاش و پشتکار توانست به قله ی کوه برسد و در ان جا سبز شود و حالا بچه هایش می توانستند از قله به همه جا نگاه کنند از زندگی لذت ببرند نه از دامنه ی کوه به قله نگاه کنند و حسرت بالا رفتن از کوه را داشته باشند .خیلی جالب بود ...

موقع برگشتن بچه ها چتر داشتند و به سمت خانه به راه افتادند تا نهار بخورند و برگردند مدرسه . من هم یک ماشین گرفتم و رفتم تا کمی بعد بتوانم به مدرسه هم برسم .

 

20141020_104550مم.gif

نویسنده : آسمان
تاریخ : بیست و چهارم مهر 1393

در کتاب " اصول آموزش ریاضی در دوره ابتدایی " در مورد استدلال کردن آمده است :

وقتی دانش آموزان درباره ی چگونگی انجام یک عمل خاص حرف می زنند، در واقع این فرصت برایشان فراهم می شود که روش حل خود را توضیح دهند .با توضیح راه حل ، آن ها درک خودشان از روابط موجود را به نمایش می گذارند و آن را پالایش می کنند . یک مثال  : ممکن است که دانش آموزی حین توضیح راه حل خود بگوید : می دانم که 6 * 4 برابر با 24 است .زیرا جدول ضرب 4 را بلدم و 6 * 8 دسته ی دیگری از 6 * 4 هاست . پس 6 * 8 برابر است با 24 به اضافه ی 24 که این حاصل جمع 48 است . 

اگر به ادامه ی مطلب مراجعه کنید ، در رابطه با درگیر شدن دانش آموزان با مسائل ریاضی هم مطالب نوشته شده است . من دقیقا بر اساس همین مطالب در زنگ ریاضی از بچه ها خواستم در مورد به دست آوردن " سه پنجم 20 تا " روش های خودشان را همراه توضیح نوشته شده بر روی برگه به من ارائه دهند. توضیحات و روش ها را یکی یکی می خواندم و می دیدم . خیل جالب بودند . یکی با شکل و دیگری با توضیح روش خود به جواب رسیده بود و نتیجه این بود که بچه ها به خوبی مسأله را درک کرده بودند . چرا که " استدلال " باعث شده بود تا به راه حل فکر کنند و با توضیح آن مطلب را برای همیشه به خاطر بسپارند . به علاوه این که نوعی هیجان را هم در پی داشت . راضی کننده بود . از آن ها خواستم از 5 مسأله ای که به آن ها می دهم ، دو تا را به دلخواه انتخاب کنند و روش حل آن را با توضیحات برای من به مدرسه بیاورند . این تفکر واقعا عالی است و من خوش حالم که می توانم ریاضی را به درستی به بچه ها آموزش دهم .

 

در مدرسه :

- در زنگ هنربرای تقویت هوش بین فردی ،نمایش " بی عدالتی آن هم به صورت عمدی !! " توسط بچه ها در سه گروه به نمایش در آمد . اول به آن ها گفتم تصور کنید من با خوراکی وارد کلاس می شوم و آن ها را به صورت نامساوی بین شما تقسیم می کنم . آن وقت ممکن است عکس العمل شما و دوستانتان چگونه باشد؟ آن را نمایش دهید . بچه ها گروه تشکیل دادند و جالب است که شروع به ساخت یک سبد که مثلا خوراکی در آن است به وسیله ی کاغذ هم کردند . یک گروه معلمش را آقا انتخاب کرد اما گروهی که معلمش را خانم انتخاب کرده بود روپوش مدرسه اش را بر سرش بست به عنوان مقنعه ! صحبت ها و نظرات بچه ها در مورد این بی عدالتی در نمایشی که به اجرا گذاشتند جالب بود و یک گروه واقعا کارگردان خوبی داشت و با انتخاب راوی برای نمایش خود ، آن را منحصر به فرد کرد!دفعه ی بعد خواستم همین نمایش را با تصور این که خوراکی ها به طور عادلانه بینشان تقسیم شده اجرا کنند .

در کل بحث قشنگی در این مورد شد و نظرات بچه ها و بعضی راهکارها هم در کلاس مطرح شد .

- چون امسال قصد دارم به پرورش کتاب خوانی پدر و مادرها توجه داشته باشم ، کتاب های دوست داشتنی و عزیزم را به مدرسه برده ام . ( گرچه نگران خراب شدنشان هم هستم ، اما فکر می کنم نویسندگانشان هم از انتشار نوشته ها و مطالبشان و خوانده شدن آن ها خوش حال و راضی شوند ) بسته ی آموزش خانواده که پوریا اولین نفری بود که آن را به خانه برد تا اولیایش آن را بخوانند ،دلیل انتخاب او هم به عنوان نفر اول این بود که مادرش کتاب 222 نکته را تقاضا و خریداری کرده بود . تصمیم دارم ابتدا 6 نفری که این کتاب را تهیه کرده اند ، بسته ی آمورشی را در اختیار بگیرند و بعد بقیه بچه ها . دیروز سالم و تمیز به من تحویل داده شد . حالا دست امیرحسین است تا 4 شنبه هفته آینده .

....................................

کتاب هایی که در این پست معرفی شده اند .

1- اصول آموزش ریاضی در دوره ابتدایی ، نوشته حمید دافعی ، انتشارات نشر دانش زنجان

2- بسته آموزش خانواده مدرسه ما ( آموزش مهارت های زندگی برای پدرها و مادرها ) نوشته : دکتر مرتضی مجدفر،ابراهیم اصلانی،دکتر لیلا سلیقه دار و دکتر محرم آقازاده ، انتشارات مرکز نوآوری های آموزشی مرآت

نویسنده : آسمان
تاریخ : بیست و سوم مهر 1393

 

تا گلِ غربت نرویاند بهار از خاک جانم

با خزانت نیز خواهم ساخت ای خاک بی خزانم !

گرچه خشتی از تو را حتی به رؤیا هم ندارم

زیر سقف آشنایی هات می خواهم بمانم

بی گمان زیباست آزادی ولی من چون قناری

دوست دارم در قفس باشم که زیباتر بخوانم

در همین ویرانه خواهم ماند و از خاک سیاهش

شعرهایم را به آبی های دنیا می رسانم

گر تو مجذوب کجا آباد دنیایی من اما

جذبه ای دارم که دنیا را به اینجا می کشانم

نیستی شاعر که تا معنای « حافظ » را بدانی

ورنه بیهوده نمی خواندی به سوی عاقلانم

عقل یا احساس ؟ حق با چیست ؟ پیش از رفتن - ای خوب !

کاش می شد این حقیقت را بدانی یا بدانم

 

 

محمد علی بهمنی 

برچسب‌ها: شعر, محمدعلی بهمنی
نویسنده : آسمان
تاریخ : بیست و دوم مهر 1393
اگر دانش آموز بری رسیدن به حقیقتی ، سه روز وقت صرف کند تا آن را شخصاً کشف نماید ؛ بهتر از آن است که همان حقیقت را در یک ربع ساعت برای او توضیح دهیم . 

« پیاژه » 

 " آموزش رسمی ریاضی به کودکان ، از دوره ی ابتدایی آغاز می شود و باید به گونه ای پایه گذاری شود که تا مدت زمان طولانی ادامه یابد . در این مرحله کودک با علاقه طبیعی ، کنجکاوی،اشتیاق و عدم پیچیدگی های ذهنی برای یادگیری وارد مدرسه می شود .در گذر از ریاضیات ابتدایی، معلمان نوع نگرش کودکان را نسبت به ریاضی شکل می دهند ؛ به طوری که این نگرش ها رشد رفتار ریاضی کودک را مورد حمایت قرار می دهند . وظیفه ی اصلی معلمان ابتدایی است تا با برقراری پیوند بین ریاضیات با تجربیات زندگی وزمره وواقعیت های دنیای ملموس ریاضیات ، کودکان را یاری دهند که نه تنها مفاهیم و مهارت های ریاضی برای آنان معنادار باشد ، بلکه تلقی کودکان از ریاضی به مثابه ی علمی سودمند و کارآمد در زندگی درآید، نه همچون نمادهایی بی فایده و غیرقابل استفاده در عمل.در این دوره فراگیران نباید وادار به حفظ آن دسته از قاعده ها و مهارت های ریاضی شوند که فهم معناداری از آن ها ندارند . به علاوه تأثیر حالت های عاطفی و هیجانی به ویژه اضطراب ، در رفتار ریاضی نیز از این دوارن آغاز می شود و در مراحل بعدی تثبیت و تقویت می شود تا جایی که به صورت عاملی مخرب در زندگی علمی فراگیران در نی آید .از این رو ، نوع رابطه ی میان معلم و دانش آموزان و این که چه ریاضیاتی باید به آن ها آموخته شود و ضرورت ارتباط میان درس ریاضی با دنیای واقعی و بازی های کودکانه و تجربه های پیشین کودک ، از جایگاهی مهم در آموزش ریاضی دوران ابتدایی برخوردار است و باید مورد تأمل قرار گیرد .کودکان با دانش و تجربه ی ریاضی ای بیش از آن چه ما برای آن ارزش قائل هستیم وارد مدرسه می شوند و ریاضیات رسمی را که گاه خشک و بی روح می یابند ،‌آغاز می کنند . متأسفانه پژوهش های انجام شده نشان می دهند که بین ریاضیات مدرسه و ریاضیات دنیای اطراف کودکان ، در صحنه های واقعی و برای هدف های واقعی یاد گرفته می شود و ریاضیاتی طبیعی به نظر می رسد که برای کودکان ملموس و معنادار باشد . "

مطالبی که خواندید نوشته های آقای حمید دافعی بود در پیش گفتار کتاب " اصول آموزش ریاضی در دوره ی ابتدایی " . در ادامه ی این مطلب تجربه ی آموزشی خودم را از تدریس مفهوم کسر در پایه ی پنجم آورده ام.

لطفا به ادامه ی مطلب مراجعه کنید :

 

نویسنده : آسمان
تاریخ : هجدهم مهر 1393
امروز بلایی آسمانی بر سرم نازل شده !

خدا نصیب هیچ وبلاگ نویسی نکند !

قالب وبلاگ که از سایت آوازک گرفته شده بود به ناگاه دیگر مورد پشتیبانی بلاگفا قرار نگرفت . قالب وب به حالت روزهای اول که در سال ۸۶ انتخابش کرده بودم در آمد و بلا این بود که ...

تمام کدهایی که در جاوا اسکریپ ها داشتم ناپدید شدند !!

آمدم و دوباره یک قالب از آوازک انتخاب کردم . بلاگفا پیام داد که " آدرس  آوازک نباید در برنامه قالب وبلاگ باشد "!! یعنی یک نوع پیام تبلیغی است که نباید در برنامه قالب قرار بگیرد .

یاد آقای احمدی نژاد افتادم که  آقای متکی را هنگام انجام ماموریت عزل کرد !

آخه آقای شیرازی بلاگفا ! یه خبری  ...یه اطلاعیه ای ...قبلا بده و بعد اقدام به حذف این طراح قالب وب از پشتیبانی سایت بلاگفا  کن !! 

بدونی چه قدر کدهای اختصاصی داشتم ؟؟!! بخصوص وبگذرم که رمز عبورش رو هم گم کردم ! همش پرید !!

کلی دردسر درست شد برام !

بدین وسیله از کلیه خوانندگان برای تغییر مداوم قالب عذرخواهی می کنم .

 

 

نویسنده : آسمان
تاریخ : دوازدهم مهر 1393
 شاد کودک خندان در تخته سیاه. مفهوم مدرسه

 

خانم روته   معلم کلاس سوم ابتدایی ((فی سلین اشتراسه)) هامبورگ - آلمان در کارنامه دانش آموز خود آورده است : 

 

عزیزم! 

رفتار تو در مدرسه نمونه است .تو صمیمی ،مهربان و قابل اعتماد هستی . در درس مشارکت می کنی

و می توانی افکارت را دقیق بیان کنی . تکالیف منزل را اکثرا دقیق انجام می دهی و عادت داری کاملا

مستقل کار کنی. در درس ریاضی جمع و تفریق از 1 تا 100 را بلدی . برای آموزش مطالب تازه ،دچار

زحمت می شوی . متن ها ی نا آشنا را روان می خوانی و تاکید ها را به خوبی رعایت می کنی .

دیکته متن ها ی تمرین شده را به استثنای اشتباهات سطحی ،خوب می نویسی. در انشا می توانی

افکار خودت را منظم و قابل درک بیان کنی . خط تو بسیار دقیق و  زیباست . در درس علوم ،همیشه

ساکت هستی و منتظر مطالب تازه ای ؛ گرچه زیاد در درس علوم شرکت نمی کنی ، به نظر می رسد

که مطالب علوم و پیوستگی آنها را درک می کنی . در درس هنر ، نقاشی هایت کاملا شخصی است . 

در نقاشی قوه ی تخیل داری؛ تقسیم بندی دقیقی می کنی . در درس تکنیک ، با مهارت و طبق اصول 

عمل می نمایی . در درس ورزش بسیار مهارت داری ؛ بخصوص در کار با دستگاه ژیمناستیک کار تو

بسیار قابل توجه است . از این رو ، به کلاس با لا تر ارتقا می یابی. 

 

این پست در وبلاگ خانم نجمه دائمی " نغمه ی مــــهر "  آورده شده بود . آن قدر شیرین بود و حرف های دل من که دوباره برای شما در این وبلاگ آوردم . ببینید که چطور با صحبت و توصیف رفتارها و عملکردهای یک کودک ، او را به کلاس بالاتر سوق داده است .این نوشته در قبل در وبلاگ  یار مهــــربان  هم آورده شده بود . ببینید .واقعا لذت بردم از این کارنامه . ... 

 

خانم روته   معلم کلاس سوم ابتدایی ((فی سلین اشتراسه)) هامبورگ - آلمان 

منبع : می شکنم در شکن زلف یار 

کتاب های پرسمان/4 - حسین سرو قامت 

نویسنده : آسمان
تاریخ : هفتم مهر 1393

"دکتر واتانابه " در جلسه سازمان پژوهش و برنامه ریزی ، از بررسی کتاب تاریخ پنجم ابتدایی فرانسه سخن به میان آوردند (شوق تغییر 11). سخنان دکتر واتانابه از روش تدریس تاریخ در کتاب های تاریخ فرانسه سخن گفته بودند و پژوهشی که انجام داده بودند این را می رساند که : " در کتاب های درسی فرانسه، موضوع را با تصویر نشان می دهند و نمی گویند که کدام درست است و قضاوت را بر عهده ی بیننده می گذارند . جالب این است که این کتاب دقیقا بر اساس اصول متدولوژی آکادمیک تدوین شده است ...."

خیلی جالب بود این حرف شان که قضاوت بر عهده ی بیننده است ، موضوعی که در کتاب تاریخ پنجم ابتدایی ما مورد بحث است .چرا که بیشتر قضاوت نامه است تا بیان تاریخ گذشته !

من این مورد را امتحان کردم نتیجه آن قدر برایم جالب و هیجان انگیز بود که فکر نمی کنم اگر یک موضوع علمی را کشف می کردم این قدر خوش حال می شدم . درس اول تاریخ پنجم ، شکل نقشه عربستان قبل از ظهور اسلام را به نمایش گذاشته است .یادم هست وقتی خودم هم پنجم بودم همین نقشه در کتابمان بود . اول به بچه ها گفتم به نقشه نگاه کنند و در مورد آن با دوستانشان در گروه گفت و گو کنند . کدام قاره ؟ کدام کشورها ؟ چه دریاهایی ؟ کدام اقیانوس ؟ راه تجارتی از کجا می گذرد ؟ از کجا می آید ؟ به کجا می رود ؟ کاروان های آن زمان چگونه طی مسیر می کرده اند ؟ آب هایی که عربستان را احاطه کرده است ؟ شهرهای عربستان ؟ راه تجارتی که از آن می گذرد ؟ صحراهای سوزان و وضعیت زندگی در این جور مکان ها ؟ محل تولد حضرت محمد ؟  و بعد توضیحاتی دادم در مورد اعتقادات مردم عربستان قبل از ظهور اسلام و کودکی پیامبر و بعد بعثت ایشان .فقط اطلاعاتی در این مورد دادم . و ... و اصلا از روی متن کتاب نخواندم ! از بچه ها خواستم امشب که به خانه رفتند خودشان یک بار از روی درس بخوانند و با چیزهایی که در مورد نقشه گفته بودند مطابقت دهند . بازخورد خیلی جالب بود . بچه ها معنی شبه جزیره ، قبیله، کاروان های بازرگانی، اهمیت شهر مکه ، کودکی پیامبر و چرا مردم به او اعتماد کردند ، موقعیت عربستان و ... را درک کرده بودند و آن ها را بازگو می کردند . در جلسه ی توجیهی اولیا هم یکی از مادران امد و از روشی که برای درس تاریخ به کار برده بودم تشکر کرد و گفت : " احتیاجی نبود که من برای مرور درس چیزی را برای محمد امین شرح دهم .توضیحات شما آن قدر برایش قابل فهم بود که داستان وار تمام متن کتاب را برایم بیان کرد ... " ولی من آن قدر هم توضیح نداده بودم . حالا دارم برای درس های بعدی دنبال عکس های مناسبی بیش تر ا زعکس های کتاب می گردم .

 

در مدرسه : 

جلسه با اولیا روز یکشنبه برگزار شد .

کار جدیدی که امسال انجام دادم این بود که از همکار خوبم خانم بابایی خواستم امسال جلسه ی توجیهی دو کلاس ( ایشان پایه سوم را تدریس می کنند ) را با هم برگزار کنیم . در دعوت نامه هم نوشتیم : « در این جلسه عناوین ذیل به بحث گذاشته خواهد شد : 1- نحوه ی انجام تکالیف و چگونگی برخورد با انجام تکالیف توسط بچه ها 2 - اختلالات یادگیری 3- هوش های چندگانه در کلاس درس 4 - معرفی کتاب 5 -ارزشیابی توصیفی و نحوه ی بازخورد ها » . قرار شد یک ساعت اول این جلسه عمومی برای دو پایه باشد و ساعت بعد به طور اختصاصی هر معلم با اولیای کلاس خودش . خانم بابایی مثل همیشه با علاقه استقبال کردند و خودشان هم برای جلسه مطالب زیادی را جمع اوری و آماده کرده بودند . اولیا هم واقعا خوب استقبال کردند . من از مقاله ی آقای اصلانی به اندازه 50 تا کپی گرفته بودم و فکر نمی کردم بیش ازین لازم باشد اما باز هم کم آمد .همین طور از تمرین هایی که به رفع اختلالات ریاضی و دیکته بچه ها کمک می کرد هم کپی تهیه شده یود و در اختیار پدر و مادرها قرار گرفت . کتاب " 222 نکته برای پدران و مادران " هم به آن ها معرفی شد .اما هنوز خیلی مانده تا بتوانم پدر و مادرها را کتابخوان کنم ! چندنفر داوطلب خریداری کتاب شدند .حتما جلسه های بعد تاثیر بیشتری خواهد داشت تا مطالعه داشته باشند . در کل اولیا آخر وقت با رضایت و خوش حالی جلسه را ترک کردند و من هم آن ها را به خدا سپردم . روز خیلی خوبی بود .

نویسنده : آسمان
تاریخ : ششم مهر 1393

کدام پایان خوش؟

پایان خوشی وجود ندارد

پایان بدترین بخش زندگی است

پس یک میانه ی خوش به من عطا کن

و یک آغاز خیلی خیلی خوش .

"استاین "

 

 

وقتی مقاله ی آقای ابراهیم اصلانی در مجله شوق تغییر 12 با عنوان " فرصتی برای آدم شدن نیست ! " را خواندم ، تصمیم گرفتم این مقاله را تکثیر کرده و در اختیار پدر و مادرهای بچه های کلاسم قرار دهم . شما هم اگر فرصت کردید این مقاله را بخوانید . موارد جالب توجهی دارد . بعد از خواندن مقاله ، به یاد یکی از شعرهای « شل سیلور استاین » از کتاب " غلط کردم " او افتادم که تأکیدی است بر چگونه " آدم شدنِ " بچه ها . این شعر را در پایین برای شما آورده ام . اگر فرصت دارید بخوانید :

کودک باش

بیایید نق نق ،غرغر، تمسخر و اخم و تخم را با هم قاطی کنید

وآن وقت چی به دست می آید ؟ جز آقای براون هاف هافی

بدخلق ترین آدمی که تاکنون در این شهر بی دروپیکر پیدا شده

ما به او می گویی آقای براونِ « بزرگ شو »

یک بند می گوید : "  بزرگ شو ،‌  بزرگ شو ،  بزرگ شو ! "

یک بند می گوید : " چرا نمی خواهید مؤدبانه رفتار کنید ؟ "

چرا داد می زنید ، فریاد می کشید ، شلوغش می کنید ، دعوا راه می اندازید ؟

چرا لباس هایتان را آراسته و تمیز و پاکیزه نگه نمی دارید ؟

چرا یاد نمی گیرید صورت تان را بشویید و دماغ تان را تمیز کنید ؟

چرا باید یک بند این همه سروصدا راه بیاندازید ؟

چر انمی روید سراغ اسباب بازی های خودتان ؟

چرا از شستن دست هایتان بیزارید ؟

چرا در کفش هایتان این همه خاک و ماسه است؟

چرا وقتی استراحت می کنم و خوابم ، این همه فریاد می کشید؟

چرا آدم نمی شوید ؟ آخر کی آدم می شوید ؟

 

متن کامل شعر را در ادامه ی مطلب بخوانید :

 

نویسنده : آسمان
تاریخ : دوم مهر 1393

اولین پرسش مهر از رئیس جمهور (یا وزیر آموزش و پرورش) توسط معلمان :

 

1 - « چگونه می توان با بحران خشکسالی در بودجه ی آموزش و پرورش ، انتظار اجرای طرح های رنگارنگ در مدارس را داشت ؟ »

 

2- « با تمام رویکردها و نظریه های جدید تعلیم و تربیت و روانشناسی که وارد عرصه ی بین المللی شده است و وجود بعضی از معلمان علاقه مند که با روش های جدید ، آشنا شده و نتایج تایید شده را به مرحله ی اجرا می گذارند ، شما به فکر تغییر مدیران ادارات و مدارس از پایین ترین رده تا بالاترین رده بوده اید (این مورد مختص دوره شما نبوده و همیشه وجود داشته است) و معلمان چندان وقت شما را نگرفته اند !، شما با این " معجزه " که معلمان با حقوق نه چندان مکفی که به آن ها پرداخت می کنید ، این طور عاشقانه و دلسوزانه باز هم به تعلیم و تربیت فرزندان میهنشان می پردازند چگونه برخورد می کنید ؟ »

برچسب‌ها: پرسش مهر
نویسنده : آسمان
تاریخ : یکم مهر 1393

55 اصل برای کلاس داری موفق: آموزش آداب و مهارتهای زندگی به دانش آموزان

 

کتاب " 55 اصل برای کلاس داری موفق " نوشته ی رُن کلارک را برای " آموزش آداب و مهارت های زندگی به دانش آموزان " بخوانید . این کتاب، از سری کتاب های " همه چیز برای معلمان " است که 55 اصل را همراه با توضیحات و مثال های تجربه شده به معلمان عرضه می کند . نکاتی که می تواند در داشتن یک کلاس موفق به شما کمک کند . این اصل را برای نمونه از این کتاب بخوانید :

اصل چهل و دوم : پس از اتمام گردش علمی و برگشتن به محل اولیه ، ابتدا ازمعلم، سپس از دیگر شاگردان و کسانی که حضور داشته اند ،‌تشکرکنان دست می دهید و یادآور می شوید از این که این موقعیت رادر اختیار شما گذارندند ، قدردانی می کنید.طبیعتاً من محتاج تشکر نیستم، اما می خواهم به شاگردانم بفهمانم که نشان دادن قدردانی بسیار مهم است، به خصوص وقتی کسی برای شما کاری را انجام می دهد 

آن وقت در ادامه یک تجربه و مثال از این موضوع را خواهید خواند . این اصل را هم بخوانید :

اصل پنجم : اگر کار خوبی کردید و یا موفقیتی به دست آوردید ، مغرور نشوید .اگر ناموفق بودید و یا موفقیتی را که می خواستید ، کسب نکردیدخشم نشان ندهید .سعی کنید آرام باشید و بگویید : « از این مبارزه لذت بردم.امیدوارم دوباره با هم دست و پنجه نرم کنیم ». یا اصلا هیچ نگویید .نشان دادن خشم یا ضعف یا کوچک کردن کسی، فقط ضعف و کوچکی خودتان را همراه دارد .

در ادامه مثالی که می خوانید متوجه می شوید که این گفته های یک معلم به شاگردانش است .

 

مشخصات کامل کتاب را بخوانید : " 55 اصل برای کلاس داری موفق " نوشته ی رُن کلارک و ترجمه ی فرشته مجیب . انتشارات پیشگامان پژوهش مدار ، تهران 1391 ( چاپ اول ) .

 

اگر مایل بودید ،سرگذشت مرا در " اول مهر " امسال در ادامه ی مطلب بخوانید :

 

 

نویسنده : آسمان
تاریخ : سی ام شهریور 1393

Photo of nature,photo sea,beach photos,photos bike along the beach,the sea coast photo

 

همه عمر برندارم سر از این خمار مستی

که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد

دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی

چه حکایت از فراقت که نداشتم ولیکن

تو چو روی باز کردی در ماجرا ببستی

نظری به دوستان کن که هزار بار از آن به

که تحیتی نویسی و هدیتی فرستی

دل دردمند ما را که اسیر توست یارا

به وصال مرهمی نه چو به انتظار خستی

نه عجب که قلب دشمن شکنی به روز هیجا

تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی

برو ای فقیه دانا به خدای بخش ما را

تو و زهد و پارسایی من و عاشقی و مستی

دل هوشمند باید که به دلبری سپاری

که چو قبله ایت باشد به از آن که خود پرستی

چو زمام بخت و دولت نه به دست جهد باشد

چه کنند اگر زبونی نکنند و زیردستی

گله از فراق یاران و جفای روزگاران

نه طریق توست سعدی کم خویش گیر و رستی

 

سعدی ( دیوان اشعار،غزلیات)

برچسب‌ها: شعر, سعدی
نویسنده : آسمان
تاریخ : بیست و هشتم شهریور 1393

دو روز قبل از این که به کنفرانس آموزش ریاضی بروم ، با اداره کل استان تماس گرفتم و درخواست کردم که یک هماهنگی به عمل آورد تا همه ی افرادی که از این استان به این کنفرانس می روند ، با هم همسفر بوده و وارد محل کنفرانس شوند . اما متاسفانه شما در ادارات اموزش و پرورش اهمیت به هر مساله ی بی ربط به تعلیم و تربیت را می بینید غیر از بالا بردن سطح دانش و آگاهی معلمان و سعی در آموزش معلمانش .اگر شخصی برای بازدید به اداره و مدارس بخواهد بیاید ، برای این که خودی نشان دهیم ،‌بودجه ها و بریز و بپاش ها را مشاهده می کنید و هنگام در نظر گرفتن بودجه برای تقویت مهارت معلمان همه چیز خشکیده و هزینه ای برای این منظوردر نظر گرفته نشده است . خلاصه ، اعتنایی نکردند و من تنها عازم شدم . وقتی به محل کنفرانس رسیدم ، هم استانی های خودم را نمی شناختم اما اسمشان را در بروشورهای معرفی مقالات و پوسترها و برنامه های کنفرانس خوانده بودم .روز اول موفق نشدم پیدایشان کنم ، اما روز دوم که پوسترشان را دیدم ، خودم را معرفی کردم و بعد اشنایی حاصل شد. یک سخنرانی هم داشتند . " آقای دافعی " توضیح دادند که برای گرفتن برگه ی مآموریت خیلی تلاش کرده و برای من هم این برگه را تهیه کرده بودند . مدتی بعد پوستری که تهیه کرده بودند را نگاهی کرده و بعضی از مطالب آن را خواندم . مطالب ، به روز و جالب نوشته شده بود .به منابع که نگاه کردم ، اسم آقای " دافعی " را به عنوان نویسنده ی یکی از کتاب ها دیدم . مشتاق از ایشان درخواست کردم نحوه ی تهیه ی کتابشان را برای من توضیح دهند .ایشان بزرگواری کردند و بعد از رسیدن به شهرشان ، کتاب را برایم ارسال کردند . می دانید ! " در این مدت ، برای خودم متآسفم ! " .این کتاب در پاییز 91 چاپ شده بود و من تازه آن را دیدم . شما نمی دانید چقدر مطالب این کتاب برای آموزش ریاضی مفید است . و چقدر ناراحت شدم که اداره ی کل استانمان این کتاب را به مدارس مناطق خودش معرفی نکرده .شاید منتظر بوده جزو دست آوردهای خودش محسوب شود و بعد به آن افتخار کند ! (فقط در سایت ملاصدرا معرفی شده )و خودم هم تلاشی نداشته ام تا با کتاب های جدید و مرتبط آشنا شوم ....

کتاب " اصول آموزش ریاضی در دوره ی ابتدایی " ، مؤلف : حمید دافعی ، قابل استفاده برای معلمان مقطع ابتدایی ،‌دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان ، و علاقه مندان به آموزش ریاضی و انتشارات " نشر دانش زنجان " پاییز 91 .

در توضیح این کتاب از توضیحاتی که در پشت کتاب آمده است استفاده می کنم :

« این کتاب بیش تر یک کتاب آموزشی عملگراست تا یک کتاب نظری اطلاع بخش.هدف اصلی کتاب این است که معلمان قرن 21 ، بتوانند دانش ریاضی خود را با انتظارات و رویکردهای نوین درحوزه ی آموزش ریاضی تلفیق نموده و در جهت آموزش صحیح مفاهیم ریاضی به کودکان ، مورد استفاده قرار دهند .برخلاف دیدگاه سنتی در آموزش ریاضی که ریاضیات را مجموعه ای از رویه ها و اصول می داند که قبل از شکل گیری هر گونه درک ریاضی در ذهن کودک ، باید از طریق حفظ کردن ، محاسبه ، تمرین و تکرار آموزش داه شود ؛ دیدگاه های نوین در آموزش ریاضی بر اهمیت تفکر، استدلال ، کشف، بررسی و درک معنادار مفاهیم ریاضی ، تأکید دارند .این کتاب که بر اساس دیدگاه های نوین نگارش یافته است؛ حاوی موارد ذیل می باشد: کودکان چگونه ریاضیات یاد می گیرند؛چگونه می توان کودکان را به یادگیری ریاضیات ترغیب کرد؛چگونه می توان از طریق کار گروهی و مشارکت دانش آموزان ، آن ها را در ریاضیات ورزیده نمود؛ آشنایی با اصول و استانداردهای شورای ملی معلمان ریاضی (NCTM)، کمک به رشد و توسعه ی مهارت حل مسأله در کودکان با تأکید بر مسائل پاسخ-باز، فرایند - باز و سؤالات آزمون TIMSS؛ نقش مواد آموزشی ( مانند نرم افزارهای ریاضی،دست سازه ها، ماشین حساب و ... ) در یادگیری بهتر ریاضی و موارد مهم دیگری که مطالعه ، آگاهی و عمل به آن ها برای هر معلمی ؛ لازم و ارزشمند است . »

 

علاوه برای این توضیحات اضافه می شود که این کتاب در سایت " دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی "   و همین طور در کتاب نامه ی رشد آموزش ابتدایی شماره 15 ( کتاب شماره 29 صفحه ی 31 ) و در کتاب نامه ویژه سوم ابتدایی ( کتاب شماره 32 در صفحه ی 31 ) و کتاب نامه ویژه چهارم ابتدایی ( کتاب شماره 36 صفحه 32 )  که متعلق به سایت " سامان کتاب " می باشد ،‌به عنوان  کتاب های مناسب دوره ی ابتدایی معرفی شده است . شما می توانید یک مقاله هم از آقای دافعی در شماره 3 رشد ریاضی بهار 90 ،‌در این آدرس بخوانید :  « اندیشه های نادرست یا برداشت های نادرست » .

 

علاقه مندان برای تهیه ی این کتاب ارزشمند می توانند با شماره :  09126422593  ،‌ آقای حمید دافعی ، تماس گرفته و برای ارسال کتاب سفارش دهند . 

 

نویسنده : آسمان
تاریخ : بیست و هفتم شهریور 1393

( من عاشق پاییزم ، با اون همه رنگ های قشنگ و هوای دلپذیرش )

 

حالا که به بازگشایی مدارس چیزی نمانده ، دلهره و اضطراب من از بچه ها بیشتر است . این که با چه برنامه ای وارد کلاس شوم و چه راه هایی را برای آمادگی بچه ها در روزهای اول مدرسه در اولویت قرار دهم ، باعث شده که فکر من مشغول شود . دیروز تصمیم گرفتم از کتاب خانه ی خودم شروع کنم ! خوب ، ربطش هم این است که کتاب ها و مجله هایی که آن ها را لازم دارم درهم ریخته بود و برای پیدا کردن یک کتاب باید کمی وقت صرف می کردم .این بود که آن ها را ریختم پایین ! و بعد با دسته بندی خاصی آن ها را سرجایشان می چیدم . نکات جالبی که در این بین اتفاق افتاد و باعث شد من دوبار سرشوق بیایم و مثل بچه ها بالا پایین بپرم، دیدن کتاب های خودآموز ریاضی بود . وقتی چشم من به اسم نویسنده ی آن افتاد مثل این که گنجی یافته باشم ، ازجایم پریدم و با خوش حالی گفتم :  نویسنده ی این کتاب آقای" میر شهرام صدر " است !، همان که دبیر علمی کنفرانس ریاضی بود و من ایشان را از نزدیک دیدم ! دیدم همه بهت زده مرا نگاه می کنند و برایشان معنا نداشت که دیدن این نویسنده از نزدیک همچین هیجانی داشته باشد .به آن ها حق دادم من باید احساساتم را کنترل کنم ! مجله ها و کتاب ها مرتب دسته بندی می شدند که من به کتابی برخوردم که آن را قبلا خوب خوانده بودم .دوباره چشمم به اسم نویسنده ی آن خورد ! " دکتر شهرام محمدخانی " .... وای ! من همین تازگی از ایشان مقاله ای خواندم و خیلی خوشم آمدبا عنوان " مدارس بهترین مکان برای پیشگیری از اختلالات " در مجله شوق تغییر، پس من قبلا از وی کتابی هم خوانده بودم ؟ ... چه جالب ! (دیگه کسی کنارم نبود تا سرزنشم کنه  ) اسم این کتاب " مشکلات روانی و رفتاری دانش آموزان " بود .خلاصه امروز آرام تر از دیروز هستم .چون این نظم باعث شده کمی خیالم راحت باشه . برای هفته ی اول هم تصمیم دارم " کیف شخصیتی من " ( از کتاب کاربرد هوش های چندگانه ، دکتر محرم آقازاده و افسانه سنه ) را به بچه ها معرفی کنم تا انجامش بدهند . مهارت های پایه ای ریاضی و نوشتن را با آن ها کارکنم و یک جلسه هم با اولیا در طی هفته ی اول مهر برای ارائه ی برنامه ها و شنیدن سخنان آنان . چند تا آرزو داشتم برای امسال : 

1- خانم افسانه رحیمی امسال مهمان مدرسه ما می شدند .

2- بتوانم کتاب خانه کلاسم را به بهترین وجه فعال نگه دارم .

3- به ژاپن سفر کنم .

4- یک اتوبوس مدرسه داشتیم که خودم هم راننده اش بودم و بچه ها را هروقت می خواستم به گردش های علمی ببرم .

5- یک ربات داشتم که کارهای خانه را انجام می داد تا من بیشتر کتاب بخوانم .( گرچه اگر کارهای خانه نباشد من افسردگی حاد می گیرم ! )

6- اگرزیاد آرزو کنم به هیچ کدام نمی رسم .فعلا تمرکزم روی همین هاست ...

7-برای همه آرزوی سلامتی و موفقیت دارم .

نویسنده : آسمان
تاریخ : بیست و سوم شهریور 1393

اعتراف می کنم که هیچ کدام از کتاب های دانشگاهی من حتی یک خط کوچک زیر کلمه هم نداشتند . کتاب ها در کلاس تدریس می شد و من هم آرام و بی صدا گوشه ای می نشستم و به مرور آن ها می پرداختم و اگر نمونه سؤالی بود که جواب هایشان را پیدا می کردم و می خواندم .اما از نوشتن و خط کشیدن هیچ خبری نبود و هرکسی می توانست کتاب های دانشگاهی مرا به امانت بگیرد و مثل یک کتاب نو از آن استفاده کند . ( خیلی از آن ها برنگشت !  .

اما این عکس ها را ببینید و خودتان قضاوت کنید .( در پایین صفحه که نوشتن های مداوم را در کنار صفحه نشان می دهد ) گاهی بعضی مطالب چقدر می تواند ذهن تو را به چالش بکشد و تو را تشویق به مطالعه ی بیش تر کند ،‌راه های جدیدتری به ذهن تو برساند و درگیر خوانده هایت کند تا مدت ها .... من قبل از شرکت در " کنفرانس آموزش ریاضی " ، مجله ی شوق تغییر 12 را خوانده بودم و قبلا هم در یکی از پست ها نوشتم که گفت و گو با دکتر سیف برایم خیلی جالب بود . نوشته ی دکتر مهرنوش هدایتی را هم خواندم و نوشتم که آموزش فلسفه به کودکان درست نیست ، بلکه خودمان باید در مورد فلسفه قادر و توانمند شویم تا بتوانیم سقراط وار سوالات بچه ها رابه چالش بکشانیم . کارگاه ها و سخنرانی هایی که در این کنفرانس دیدم و از بیش تر آن ها هم استفاده کرده و لذت بردم ، موضوع هایی مشابه مقالات درج شده در شوق تغییر را داشت و من مدام در بین سخنان دست به مقایسه و چالش کشیدن جلاتی که خوانده بودم ، می زدم . وقتی به خانه رسیدم دوباره نوشته ها را خواندم و آن وقت نتیجه گیری بهتری از کنفرانس داشتم .اول عکس ها را ببینید و بعد به ادامه ی مطلب رفته و گفته های مرا از کنفرانس بخوانید .البته اگر علاقه دارید .

 

    

 

گاهی برنامه هایی که باید اجرا شوند را هم در کنار همین صفحه ها می نوسم تا فراموش نکنم .چون همین نوشته ها این برنامه ها را به ذهن من آورده است .

 

نویسنده : آسمان
تاریخ : بیست و سوم شهریور 1393

وقتی خانم عباسی مهربان (یار مهربانم) ، از برگزاری کنفرانس ریاضی در وبلاگش نوشت و از معلمان دعوت کرد تا در این کنفرانس شرکت کنند ، من هم دست به کار شدم .چون این بار از معلمان ابتدایی هم دعوت شده بود تا در مورد تدریس ریاضی و چالش های آن بنویسند . غیر از این که می توانستم در این کنفرنس شرکت کنم و از تجربیات معلمی بیش تر بدانم ، خوش حال بودم که دوستان وبلاگ نویسم را که فقط در محیط مجازی برایشان پیام می نوشتم را ببینم . این دیدار میسر شد و روزهای خوش و خاطره انگیزی را برایم رقم زد . روزهایی پر از تجربه و یادگیری . اساتید بزرگواری که با آن ها روبرو شدم و واقعا دوست داشتنی و قابل احترام هستند که در ادامه اسامی شان خواهد آمد .آقای مجدفر هم لطف کرده بودند و پیشنهاد نشست معلمان وبلاگ نویس را به دبیر علمی همایش - آقای صدر -داده بودند که خوشبختانه پذیرفته شد و این جمع فراهم آمد .البته خانم عباسی و خانم گودرزی هم در این راه تلاش زیادی داشتند و پیگیر ماجرا بوده و دعوتنامه را در دانشگاه در تابلو اعلانات و در جاهای مختلف به نمایش گذاشتند تا به اطلاع همه برسد. انعکاس خوبی هم داشت . من در کارگاه ها و میزگردهایی که موضوعشان مورد علاقه ام بود .البته خانم عباسی و خانم دائمی و خانم قریشی و خانم گیلانی و خانم گودرزی - دوستان عزیزم - همراهم بودند و واقعا جمع دلپسندی بود . گرگانی های خونگرم و مهربان که تا آخرین لحظه مرا " آسمان " صدا زدند ( خانم گیلانی هم آرزو داشت زودتر به زمین برسم ! ) و در همه جا هوای من رو داشتند . هم خوابگاهی های من دو معلم بسیار جوان و پرشور و باانرژی از اردبیل بودند که برایم جای خوشوقتی داشت. خداحافظی هم سخت بود و امید دیدار دوباره آرزوی همه ی ما بود . امیدوارم این اتفاق به زودی بیافتد .

در مورد سخنرانی ها و کارگاه ها در پست بعدی می نویسم .

نویسنده : آسمان
تاریخ : بیست و یکم شهریور 1393
..................

به ساعت فیزیولوژیک و ساعت بهره وری مغز هم توجه فرمایید. به اصل تنوع خواهی مغز انسان هم توجه فرمایید. به اصل پارادوکس خواهی کودک و نوجوان در دو ساعت پی در پی توجه فرمایید.( دو درس سخت پشت سر هم، باعث کاهش و حتی قطع ارتباط سیناپسی منطقه یادگیری و انگیزشی مغز می گردد)..........

 

این مطلب را در این وبلاگ بخوانید :

 

مشـــــــــــــــــاور ششمی هـــــــــــا

نویسنده : آسمان
تاریخ : شانزدهم شهریور 1393

    

 

"مدرسه ی موش ها "می تونه برای هر کودک دیروزی - مثل من - پر از حس شادی و خنده باشه . یک برنامه ی عروسکی با شخصیت های بامزه اش که سال ها در ذهن ما جا خوش کرد و تا جایی که یادم میاد به آدم های شکمو می گفتیم : " کُپُل " و به آدم های زودرنج و حساس می گفتیم : " نارنجی "!  . متن آهنگی هم که اولش پخش می شد که دیگه جای خود داشت .هر وقت حوصله مون سر می رفت و یا صدایی می شنیدیم و یا می خواستیم بگیم که دیوار موش داره و موش هم گوش ، ادای اون موشه با گوش های بزرگ به یادمون می افتاد و با هم می خوندیمش .و یا خواب آلود که تازه با آواز و صدای گرفته اش ، تحریر هم می زد !!

این برنامه قبل از کلاه قرمزی ، وقتی تونست تو دل کوچک و بزرگ جا پیدا کنه به صورت یک فیلم ساخته شد به اسم " شهر موش ها " و خیلی ها رو به سینما کشوند . خیلی جالب بود . حالا خانم برومند واقعا خلاقیت به خرج دادند در مورد اسم موش هایی که جدیدا در سری جدید شهر موش ها به کار برده شده اند . یکیش که همه با شنیدن اسمش ،‌یاد اسم " فرنوش " می افتند و برایشان آشناست ، در این فیلم عروسکی گفته میشه : " فرموش " .یعنی یک جور تداعی معنی پیش میاد . اما اسمی که برای من و کسانی که زبان مادری شان ترکی است ، خیلی جالب و خنده دار بود ، « کوراولموش » که در فیلم برای بازی موش ها ، « کوراول موش » بود . خانم برومند چه کاری کرده با این اسم . این کلمه در ترکی به معنی " کور شده " است و بچه که بودیم موقع بازی وقتی به دیواری ، ستونی و یا کسی برخورد می کردیم و یا پایمان به چیزی گیر می کرد و می افتاد و می شکست و یا پای کسی را لگد می کردیم و یا خلاصه بی دقتی می کردیم ، مادرمون با مهربانی خاصی !  بهمون می گفت : " آی کوراولموش " ! که اصطلاح فارسی اش میشه : " مگه کوری ؟!! " . خلاصه من با شنیدن این اسم کلی خندیدم .هم به خاطر ابتکار خانم برومند برای گذاشتن این اسم بر روی یک موش و هم برای یادآوری خاطرات کودکی . باید برم حتما فیلم رو ببینم ....

نویسنده : آسمان
تاریخ : چهاردهم شهریور 1393

 

دشت‌هايي چه فراخ!
كوه‌هايي چه بلند
در گلستانه چه بوي علفي مي‌آمد!
من در اين آبادي، پي چيزي مي‌گشتم:
پي خوابي شايد،
پي نوري، ريگي، لبخندي.

پشت تبريزي‌ها
غفلت پاكي بود، كه صدايم مي‌زد.

پاي ني‌زاري ماندم، باد مي‌آمد، گوش دادم:
چه كسي با من، حرف مي‌زد؟
سوسماري لغزيد.
راه افتادم.
يونجه‌زاري سر راه.
بعد جاليز خيار، بوته‌هاي گل رنگ
و فراموشي خاك.

لب آبي
گيوه‌ها را كندم، و نشستم، پاها در آب:
"من چه سبزم امروز
و چه اندازه تنم هوشيار است!
نكند اندوهي، سر رسد از پس كوه.
چه كسي پشت درختان است؟
هيچ، مي‌چرخد گاوي در كرت
ظهر تابستان است.
سايه‌ها مي‌دانند، كه چه تابستاني است.
سايه‌هايي بي‌لك،
گوشه‌اي روشن و پاك،
كودكان احساس! جاي بازي اين‌جاست.
زندگي خالي نيست:
مهرباني هست، سيب هست، ايمان هست.
آري
تا شقايق هست، زندگي بايد كرد.

در دل من چيزي است، مثل يك بيشه نور، مثل خواب دم صبح
و چنان بي‌تابم، كه دلم مي‌خواهد
بدوم تا ته دشت، بروم تا سر كوه.
دورها آوايي است، كه مرا مي‌خواند."

 

سهراب سپهری

برچسب‌ها: شعر, سهراب سپهری
نویسنده : آسمان
تاریخ : دهم شهریور 1393
بحثی كه امشب فشرده می خواهم خدمتتان عرض كنم زمینه وسیعی دارد همین بعدی كه امشب دارم دنبال می كنم، كه در ارتباط با آیات قرآن كریم است، واقعاً از جالبترین بحثها و زنده ترین بحثهای امروز دنیا در زمینه انسان شناسی است ..........

لطفا متن کامل را در ادامه ی مطلب بخوانید :

 
 
ابتدايي پايه ي درسي و اخلاقي هر کودکي است . در اين دوره شالوده و پايه ي رفتاري و درسي دانش آموزان ساخته مي شود . پس بياييد با نگرشي عميق و مخصوص به اين دوره ي مهم براي فرزندانمان آينده اي سالم و زيبا بسازيم .
تمامی مطالب اين وبلاگ توسط مديرآن نوشته و تايپ مي شود .لطفا در صورت استفاده از مطالب ، منبع آن را نيز درج نماييد .متشکرم .
تاریخ شروع فعالیت این وبلاگ از آبان 86 می باشد .برای استفاده از دیگر مطالب به آرشیو نگاه کنید و یا از موتور جست و جو گر وب استفاده نمایید .